Trang chủ cảnh quan diamond Brilliant celadon city bảng giá và thiết kế căn hộ đặc biệt duplex celadon city

bảng giá và thiết kế căn hộ đặc biệt duplex celadon city

3pn 98 m2 giá từ 3,1 tỷ

3pn 112m2 giá từ 3,6 tỷ

3pn 127m2 giá từ 4,5 tỷ

3pn 143m2 từ 5 tỷ

4pn 298m2 từ 7 tỷ

Căn hộ Duplex Celadon Celadon City