Trang chủ Bảng giá Diamond Alnata Celadon City

Bảng giá Diamond Alnata Celadon City

2pn 85m2 giá từ 3,8 tỷ

2pn 88 tới 92m2 giá từ 3,9 tới 4,1 tỷ

3pn 104m2 từ 4,8 tỷ

3pn 117m2 từ 5,5 tỷ

Bảng giá và thiết kế căn hộ Diamond Alnata Celadon City